grondwerk

Onze dienstverlening op het gebied van grondverzet is erg veelzijdig omdat wij de beschikking hebben over diverse maten loaders en kranen en diverse ander materieel. De werkzaamheden variëren van het ontgraven, aanvullen en (lasergestuurd) egaliseren van tuinen en andere terreinen tot het verharden daarvan. Ook realiseren we beregening en drainagesystemen en houden we ons bezig met de aanleg van vijvers en zwembaden. Kortom, allerlei grondwerk voor particulieren en bedrijven. Lees hieronder meer over onze activiteiten.

Grondwerk voor plantborders en grasveld

Aanleggen grindpad

Aanleggen vijver

Draineren en egaliseren

Tuinen

Het is erg belangrijk dat de ondergrond van de tuin goed is voordat deze aangelegd wordt. Voor zowel de sierbestrating als voor andere afwerking zoals plantvakken, vlonders en graszoden.

Wij houden rekening met het juiste afschot en de draagkracht van de ondergrond.


Verhardingen

Ook voor opritten, parkeervakken en bedrijven- terreinen is het grondwerk van groot belang.

Onder het kopje 'bestratingen' zijn voorbeelden van verhardingen te zien. Naast het aanbrengen van klinkers en tegels kunnen wij grote oppervlaktes ook met bijvoorbeeld menggranulaat of stelconplaten verharden.

Vijvers en zwembaden

Wij kunnen het grondwerk uitvoeren voor de aanleg van vijvers en zwembaden. Daarbij denken wij graag in het voortraject mee over de ligging en juiste hoogte.

In samenwerking met onze vaste partners kunnen wij de complete aanleg verzorgen.


Beregening-drainageaanleg

Kunstmatige beregening is een ideale oplossing om uw tuin ook gedurende warme en droge perioden groen en fris te houden. Wij zorgen voor een perfect aangelegde tuinberegening.

Drainage wordt een steeds belangrijker onderdeel rondom woningen.

Spitten borders

Egaliseren voor klinkerpad

Uitgraven zwembad

Aanleggen tuinberegening

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken